Predajca

Názov:OfficeLand s.r.o.
IČO:35843136
DIČ:2020248153
IČ DPH:SK2020248153
Mesto:Bratislava
PSČ:821 05
Adresa:Mierová 183
Telefón:+421 2 43632532-3
E-mail:shoppc@officeland.sk
Kontakt:Peter Ďurian
spoločnosť zapísana v OR Okresného súdu Bratislava 1 pod vlož. č. 27288/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70