NORTHERN STAR - Záznamové média

Snímok Kód Názov Dostupnosť Cena Operácie
22701401 Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x, 1ks jb do 24 hodín 1,54 €
22701402 Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x, 10ks cb do 24 hodín 15,06 €
22701403 Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x, 25ks cb do 24 hodín 33,54 €
22701404 Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x, 50ks cb do 24 hodín 64,32 €
22701405 Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x,100ks cb do 24 hodín 122,78 €